Restauracja i hotel U EWY

Plac Myśliwca 15
47-325 Kamień Śląski
tel. +48 77 4671 161

e-mail: uewy@uewy.pl